Ligger dit seneste tandlæge besøg så lang tid tilbage, at du har svært ved at huske hvornår det egentlig var? Springer du tandlæge besøg over selv om du godt ved at du faktisk burde gå til tandlæge hvert halve år? Og undskylder du dig med at dine tænder ikke fejler noget? Så er det bare om at få booket en tid til tand eftersyn og rensning af tænder og tandkød hurtigst muligt. Du ved nemlig ikke hvilke dårligdomme der skjuler ...

Står du for at skulle bygge til eller om – og skal der i den forbindelse anlægges nye strømførende ledninger, eller byttes rundt på de eksisterende? Så skal du, inden du går i gang, vurdere, om dette ikke er en opgave for en autoriseret elektriker eller el installatør. Hvornår bør jeg tilkalde en autoriseret elektriker eller el installatør? Du bør tilkalde en autoriseret elektriker eller el installatør, når dine planer for ændringer omfatter de faste elektriske installationer i den bygning hvor ...

Er en af dine nærmeste for nyligt afgået ved døden, og står du som eneansvarlig for boet? Så har du nok allerede måttet konstatere, at dette er en tung og hård byrde at skulle bære på sine skuldre. Dette betyder nemlig som regel også at du står alene med alle de andre praktiske opgaver, som knytter sig til et dødsfald, her under afvikling af diverse konti, opgørelse af arv og gæld, og selvfølgelig selve begravelses og bisættelses arrangementet. Dette kan ...

Går du i tanker om at renovere eller ombygge dit badeværelse – og vil du i den forbindelse helst gøre hele arbejdet selv og spare pengene til en håndværker? Så skal du være opmærksom på, at du ifølge loven faktisk er forpligtet til at anvende en autoriseret VVS installatør. Hvorfor skal jeg bruge en autoriseret VVS installatør? Grunden til, at det er lovpligtigt at overlade VVS arbejdet til en autoriseret VVS installatør, er den høje risiko som er forbundet hermed. Ikke ...

Vores kloaksystem som de fleste af os tager for givet og har en vag ide om at sådan har det da været stort set altid selvom de fleste af os også ved at i middelalderen var holdningen til affald og afføring en helt anden og rotter var en del af dagligdagen.  Det kloaksystem som vi har i dag og som alle tager for givet, er ikke mere end 150 år gammelt og det er stadig ikke blevet landsdækkende. Det er ...