Hvad kan jeg bruge et inkassofirma til?

By:

Som indehaver af en selvstændig virksomhed, som på jævnlig basis udskriver regninger og fakturaer – for eksempel i forbindelse med salg af varer eller ydelser – er det tilrådeligt at have kendskab til et godt inkassofirma. Det er nemlig ikke alle kunder, som er lige gode til at betale deres regninger til tiden. Og skal du trækkes med op til flere dårlige betalere, kan det hurtigt gå hen og blive sløjt for din bundlinje.

Hvordan kan et inkassofirma hjælpe mig?

Et inkassofirma kan hjælpe dig med at inddrive gæld fra kunder, som har overskredet betalings fristen. I stedet for selv at skulle bøvle med udsendelse af breve med rykkere og pålægge den samlede regning mora renter og straf gebyrer, kan du overlade denne opgave til et inkassofirma.

Samtidig vil et inkassofirma også have muligheden for at indgive sagen til Fogedretten, skulle din debitor nægte at betale det skyldige beløb. Så er det op til Fogedretten at beslutte hvorledes gælden skal inddrives – for eksempel ved at gøre udlæg i skyldnerens ejendom eller aktiver så som bil eller hus – så at du kan få dine penge igen.

Det er nu sjældent at det kommer dertil. Det øjeblik, du varsler din kunde om at vedkommendes manglende betaling vil blive overdraget til inkasso, vil vedkommende som oftest vælge at betale beløbet. De fleste ved nemlig udmærket godt, at intet bliver billigere af at blive overdraget til inkasso – og at inkassofirmaet nok skal få kradset pengene ind!

Hvor finder jeg et pålideligt inkassofirma?

Står du for at skulle skabe kontakt til et inkassofirma, kan det anbefales at du som det første tjekker at virksomheden er autoriseret til at drive inkasso virksomhed. Det er også en fordel, at virksomheden har en god lang erfaring inden for området. Du kan for eksempel vælge Collectia – læs mere på collectia.dk

Posted in: Inkassofirma