Det at være en familie kan godt være en hård tjans – for store såvel som for små. Dette gælder især for familier, som på den ene eller på den anden måde er ramt af dysfunktion. En dysfunktion kan opstå som følge af et misbrug hos en af – eller begge – forældrene, som konsekvens af psykisk sygdom, eller fordi et af børnene er særligt belastende. Det kan for eksempel være, at det ene barn i familien lider af en ...