Det er utrolig vigtigt at miljøet vedligeholdes. Ellers vil hele Danmark komme til at ligne en losseplads. For at mindske svineriet og skåne miljøet, findes der det såkaldte affaldssortering, som opdeler skrald og genstande i diverse kategorier. For eksempel pap, glas, plastic, metal og så videre. En rigtig god ide!